Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Individuele coaching
 
Individuele coaching kan zich richten op veel verschillende onderwerpen. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan over “problemen”. Het kan gaan over alle werk gerelateerde sociale vaardigheden en inzichten nodig om verder te professionaliseren in de sturende of leidinggevende rol. U of uw medewerker wordt door de coach persoonlijk ondersteund om nieuwe wegen te ontdekken, zichzelf beter te leren kennen en inzetten, geprikkeld of soms geconfronteerd met eigen gedrag om de gestelde doelen te bereiken. Daarmee wordt nieuwe energie en inspiratie opgedaan, het geeft een andere kijk op het eigen handelen en op de aanpak van de situaties in het werk. Iemand groeit als persoon en daar heeft zowel de gecoachte persoon als ook het bedrijf profijt van!
 
Onderstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de praktijk, alles is mogelijk en wordt altijd op basis van de persoon, de vraag en de organisatie een maatwerk traject.
 
Begeleiding van een leidinggevende
Een voorbeeld van coaching is de begeleiding van een leidinggevende bij zijn stijl van leidinggeven en zijn mate van effectiviteit in uiteenlopende situaties. Deze leidinggevende wilde zich verbeteren in het omgaan met tegenstrijdige situaties en een balans vinden in het zichzelf kunnen zijn en openstaan voor veranderingen. Tijdens het coachingsproces kreeg hij inzicht in de effecten van zijn eigen gedrag in relatie tot anderen. Door zijn eigen gedrag aan te passen kon hij anderen effectiever aansturen. 
 
Begeleiding van een trajectbegeleider Brandweer
De trajectbegeleider besteedt de uren die staan voor zijn taak niet optimaal. Dit komt vooral door de onduidelijkheid over zijn activiteiten. Er is daardoor weinig structuur, geen of onbekende procedures en werkafspraken. De begeleider geeft zelf aan ‘achter de feiten aan te lopen’. In een begeleidingstraject van vijf bijeenkomsten krijgt de trajectbegeleider regie over zijn eigen rol en die van anderen in het begeleidingsproces van leergangen. Hij pakt zijn rol en taken pro-actief en doelgericht op. Andere functionarissen weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij op hun beurt kunnen verwachten van de trajectbegeleider. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor procesbegeleding. Het geheel resulteert in een gezamenlijke aanpak en een gerichte begeleiding van leergangen.