Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
TRIGON Training en Ontwikkeling
Is opgericht in 1998 en is sindsdien gestaag gegroeid. TRIGON heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die zich onderscheidt van van andere trainings- en adviesbureaus door haar specialistische expertise en het daadwerkelijk leveren van maatwerk.
 
 
 TRIGON:
- ontwikkelt en verzorgt inspirerende leertrajecten, opleidingsplannen en loopbaantrajecten
  op maat;
-  is actief op het gebied van personeelsmanagement, bestuur en beleid;
-  is gespecialiseerd in management-, opleidings- en communicatievaardigheden;
-  voert individuele begeleidingstrajecten uit én groepstrainingen;
-  kan aansluiten op al bestaande opleidingsprogramma’s;
-  verzorgt ondersteuningstrajecten in veranderingsprocessen;
-  ondersteunt organisaties bij het inventariseren van de scholingsbehoefte van hun
   medewerkers;
-  adviseert in de implementatie van competentiegericht werken binnen de organisatie;
-  analyseert, ontwikkelt en/of herziet functie- en competentieprofielen.
 
Ons logo
De drie balken in het TRIGON-logo symboliseren de drie speerpunten waarvoor wij staan:
1. training
2. interactie
3. groei en ontwikkeling
Deze drie aspecten hebben betrekking op onze klanten én op onszelf: interactie met onze opdrachtgevers staat centraal. Bovendien draagt het ontwikkelen en verzorgen van trainings en begeleidingstrajecten bij tot onze eigen ontwikkeling én tot groei van onze klanten.
 
 
Onze visie & missie
Door het opzetten en begeleiden van inspirerende leertrajecten versterken wij het persoonlijk functioneren op de werkplek.

Wij optimaliseren het functioneren van medewerkers in de organisatie door training en coaching in communicatieve en managementvaardigheden. Samen met de organisatie bekijken wij welke vraagstukken er spelen.
 
 
Onze ambitie
Wij ambiëren een kwalitatief sterk en resultaatgericht ondersteuningsaanbod te verzorgen. Dit sluit aan bij de scholingsbehoefte op de werkplek. Kenmerkende begrippen voor onze organisatie zijn: 
              -  Groei
              -  Kwaliteit
              -  Resultaatgericht 
              -  Maatwerk