Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Leergangen en opleidingsprogramma's

Na jaren lange participatie in het modulaire brandweeronderwijs groeit TRIGON mee met het nieuwe competentiegerichte opleiden bij de brandweer.
De losse module Sociale Vaardigheden is geïntegreerd in de trainingsprogramma’s communicatieve & leidinggevende vaardigheden, voor zowel de operationele als de beheersmatige functies in meerdere leergangen.

TRIGON ondersteunt op een actieve innoverende wijze verschillende leergangen van het brandweeronderwijs binnen de Veiligheidsregio’s ten behoeve van o.a. bevelvoerders, oefenleiders en instructeurs.

Praktijkvoorbeeld leergangen
Als brandweermanager kan van u verwacht worden dat u een beleidsnota schrijft, waarin u voorstellen doet om een bepaalde situatie te verbeteren of een probleem op te lossen. Na een inleiding door onze trainers gaat u zelf aan de slag met uw eigen onderwerp. Aan de hand van (herhaalde) individuele feedback past u de tekst aan totdat deze aan zijn doelen beantwoordt. Aan het eind van de module heeft u inzicht in de aspecten die een rol spelen bij het schrijven van een effectieve beleidstekst en kunt u deze toepassen op uw eigen teksten.

Een eigen leergang specifiek voor uw bedrijf ontwikkelen?
Voor verschillende organisaties hebben wij samen met de opdrachtgever ‘eigen’ leergangen vorm gegeven en ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Vakbekwaam blijven als instructeur, Train de Trainer en het Leertraject beleidsprocessen.