Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Vakbekwaam blijven - Brandweeronderwijs
Vakbekwaamheid en het continue ontwikkelen daarvan een belangrijk aspect van het werk.
TRIGON ondersteunt de Veiligheidsregio’s / brandweer hierin met bijscholingstrainingen voor:

            - Activerende Werkvormen
            - Observeren en feedback
            - Zelfreflectie en -evaluatie
            - Monitoren

Instructeurs

Activerende werkvormen
In het programma activerende werkvormen kijkt u welke werkvormen het beste aansluiten bij de motivatie van de deelnemers en hoe u met activerende werkvormen de leerstof kunt verdiepen, deelnemers actief aan het werk zet en hiermee het leereffect kunt vergroten. U gaat aan de slag met casussen en met eigen materiaal.
Terug naar de top

Observeren en feedback
Bij observeren en feedback ligt de focus op hoe u een praktijkoefening observeert en effectief feedback kunt geven. Aan de orde komt het verschil tussen interpreteren en observeren, feedback geven in lastige situaties en feedback relateren aan competenties. De training is praktijkgericht.
Terug naar de top

Zelfreflectie en –evaluatie
Zelfsturend leren past bij leren op volwassen leeftijd. Iemand die beslissingen neemt over zijn eigen leven kan immers óók beslissingen nemen over zijn leer- en ontwikkelproces. Hiervoor is inzicht nodig in de gevolgen van het eigen handelen; het doen van zelfevaluatie en zelfreflectie is een noodzakelijke stap. Het resultaat is inzicht in ontwikkelpunten (doel: groei op specifieke competenties) en kwaliteiten (doel: behouden en stimuleren).
Programma van de bijscholing: Zelf oefenen en observeren van collega’s. Onder begeleiding reflecteren de instructeurs op hun eigen sterke punten en kwaliteiten en aandachts-en ontwikkelpunten. Zelfevaluatie vindt plaats door feedback maar met name door zelfreflectie met behulp van instrumenten.
Terug naar de top

Monitoren
Monitoren is het verbinden van leermomenten van cursisten en het actief volgen én begeleiden van hun leerproces. Om succesvol te kunnen monitoren zijn verschillende factoren van belang. De bijscholing is vormgegeven aan de hand van het door Trigon ontwikkelde 'Monitoren-model'. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het verbinden van interventies, het vasthouden van leerresultaten en het op een motiverende manier vormgeven van een ontwikkelgesprek. Resultaat is dat cursisten bewuster bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, de organisatie meer inzicht heeft in kwaliteiten en kansen van zijn medewerkers en leermomenten meer rendement opleveren.
Terug naar de top

 

Oefenleiders
Het vervolg
Het leerproces van de oefenleider is gestart met de leergang oefenleider en heeft zijn vervolg gekregen in ieders praktijk. Potentiele oefenleiders voor de bijscholing hebben geruime tijd actief hun rol als oefenleider binnen hun korps vervuld, zijn zich bewust van ‘wat werkt’ en wat de lastige situaties zijn. De bijscholing biedt de mogelijkheid aan te scherpen en je verder te ontwikkelen om meer rendement uit de wekelijkse oefenavonden te halen.
 
De volgende onderwerpen staan daarbij centraal:
-  Oefenen aan de hand van concrete oefendoelen
-  Het effect van een prikkelende briefing
-  Constructieve feedback geven op basis van observaties 
-  Aanpak van een effectieve nabespreking
-  Hoe kwalitatieve registratie te realiseren op een acceptabele wijze! 
 

 

Bevelvoerders

Bevelvoerders in het middenkader
De bevelvoerder stuurt manschappen aan tijdens een inzet, maar heeft steeds vaker ook op de kazerne een plaats als leidinggevende. Dit doet een beroep op andere communicatieve vaardigheden en vraagt om een minder directieve leidinggevende stijl. Voor ervaren bevelvoerders kan dit een hele omschakeling zijn. Ondersteuning door Trigon gaat in op deze veranderende rol, welke gevolgen dit heeft en hoe de bevelvoerder hier mee om kan gaan.
Terug naar de top

 

Nieuwe bijscholingstrajecten

Naast deze bestaande bijscholing heeft TRIGON nog twee trainingen op de rol staan voor instructeurs: coachingsvaardigheden en toetsontwikkeling.
Voor nadere informatie: neem contact op met Els Schouenberg
Terug naar de top