Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Ontwerpen opleidingsbeleidsplannen
 
In een opleidingsbeleidsplan wordt aangegeven welke leeractiviteiten er nodig zijn om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het is als het ware een vertaalslag van de missie, visie en doelen naar Human Resource Development.
Trigon biedt ondersteuning bij het ontwerpen van een opleidingsbeleidsplan. Deze ondersteuning kan gegeven worden bij het onderzoek naar de huidige en gewenste situatie binnen de organisatie. Vervolgens wordt onderzocht wat nodig is aan ontwikkeling en opleiding om de gewenste situatie te bereiken. In het opleidingsbeleidsplan wordt tenslotte een plan van aanpak opgenomen waarin de implementatie en de borging van de organisatie wordt aangegeven.
 
Zoals bij veel organisatie komen bij de Veiligheidsregio's op dit moment veel opleidingsontwikkelingen samen. Enerzijds is er het invoeren van competentiegericht opleiden, anderzijds de wet- en regelgeving die invloed heeft op het opleidingsniveau van de medewerkers.
Trigon biedt ondersteuning aan Veiligheidsregio's bij het schrijven van het opleidingsbeleidsplan. Het plan zorgt voor een integraal opleidingsbeleid dat aansluit bij de organisatieontwikkeling: leren en ontwikkelen staan in het teken van het realiseren van de doelstellingen van de veiligheidsregio. 
 
Workshop opleidingsplannen ontwerpen
U zit midden in een reorganisatie of u heeft uw afdeling of team prima op orde. U wilt de kennis en vaardigheden van uw medewerkers zo optimaal mogelijk inzetten en u weet precies wat daarvoor nodig is. Maar voordat u het plan tot uitvoering kunt brengen, is een schriftelijk beleidsplan nodig waarmee u het managementteam of de directie een helder beeld geeft van uw plan. Een goed onderbouwd en geschreven plan is hiervoor een belangrijke succesfactor. 

Trigon ondersteunt u bij het schrijven van een plan met effect. Dat doen wij door samen met u naar de opbouw en de inhoud te kijken en u hierin te adviseren. Of door het schrijfwerk van u over te nemen, zodat u tijd over heeft voor de inhoudelijke zaken.