Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Introductiebeleid als personeelsinstrument
Werving en selectie van personeel is een kostbare zaak. Het is jammer als door voortijdig vertrek van een medewerker de inspanningen voor werving en selectie voor niets zijn geweest. Een goed introductiebeleid van nieuwe medewerkers kan dat voorkomen.
 
In de introductieprocedure leert de medewerker de organisatie, de collega’s en de bedrijfscultuur kennen. Hij of zij zet de eerste stappen in het werkveld, al dan niet onder begeleiding van een collega of leidinggevende. Een gedegen inwerkprogramma dat is afgestemd tussen de verschillende betrokken partijen draagt bij aan een vlotte en succesvolle socialisering van de nieuwe medewerker. Bijvoorbeeld een coach op de werkplek of een tweemaandelijkse introductiedag voor alle nieuwe medewerkers.
 
Trigon adviseert u in de opbouw en implementatie van een introductieprogramma.
Terug naar de top


Van strategisch beleid naar HRD beleid

Juist in tijden van bezuiniging blijft u investeren in uw medewerkers en het strategische personeelsbeleid. De dingen die u doet, wilt u goed doen. Ook verwacht u daar resultaat van, soms zelfs het liefst op korte termijn.

-  Hoe zorgt u voor de aansluiting van uw HRD beleid met de strategische doelen van de organisatie?

-  Welke instrumenten helpen u, op HRD gebied, om de koers van de organisatie te versterken?

HRD, Human Resource Development, de ontwikkeling van het menselijke potentieel en kapitaal verdient aandacht, zeker als er prioriteiten worden gesteld.

Trigon kan de P&O afdeling daarbij ondersteunen vanuit een adviesrol, die gericht is op het proces, de inhoud of een combinatie hiervan. We ondersteunen in de vertaling van het strategisch beleid naar HRD beleid. Een onderdeel hiervan kan het opleidingsbeleid zijn. In welke ontwikkelingen, opleidingen en/ of bijscholingen gaat u investeren om medewerkers klaar te maken voor de toekomst? Op welke manier zorgt u voor de vertaling van het beleid op de werkvloer? Wat betekenen de strategische doelen voor de medewerkers en klanten.

 

 


EVC: Van praktijkervaring naar erkenning in de zorg

Uw doel: het behalen van optimaal rendement uit de vaardigheden die uw medewerkers reeds bezitten en vaak ook al inzetten tijdens hun werkzaamheden.

In een door Trigon ondersteunt EVC-erkenningstraject gaan we uit van de reeds aanwezige competenties bij uw medewerkers. U krijgt de juiste begeleiding om deze te inventariseren en waar nodig aan te vullen c.q. goed te onderbouwen zodat deze vervolgens om te zetten zijn in een certificaat.

Trigon helpt u en uw medewerkers graag om meer inzicht te krijgen in hun kennis, ervaring en kwaliteiten. Daarnaast denken wij met u mee hoe u deze vervolgens optimaal in kunt zetten in uw organisatie. Trigon staat voor maatwerk en dus starten wij een traject ook altijd met een persoonlijk gesprek op basis waarvan we afspraken vastleggen en de uiteindelijke begeleiding vormgeven.
Terug naar de top