Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Integrale aanpak van incidenten

De inhoud van een BHV-training (basis- of herhalingstrainingen) is opgebouwd uit de onderdelen Brand & Ontruiming en Spoed en Niet Spoedeisende Hulp. Onderwerpen worden meestal gescheiden aangeboden tijdens het programma. In de praktijk komt de BHV-er die scheiding veelal niet tegen. Bij een brand gerelateerd incident is vaak ook kennis van Spoedeisende Hulp noodzakelijk en zal de BHV-er moeten schakelen.

Trigon werkt vanuit de visie dat een BHV-training gericht moet zijn op het vanuit verschillende invalshoeken benaderen en oplossen van een incident. Termen als scenario denken en het werken met integrale oplossingen kom je hierin tegen.

Benieuwd hoe deze integrale aanpak eruit ziet?
Neem voor meer informatie contact met ons op.