Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Overtuigend adviseren
Beleidsmakers beschikken vaak over voldoende inhoudelijke expertise. Toch blijkt het nog wel eens lastig om een voedingsbodem te vinden voor weloverwogen adviezen. Trigon heeft een trainingstraject ontwikkeld voor het overtuigend adviseren. In dit traject analyseren we de verschillende doelen van de adviezen. Daarnaast besteden we aandacht aan het creëren van een draagvlak voor het advies en oefenen we in het formuleren van geschikte argumenten.
Trigon kan ook ondersteunen bij het opstellen van een advies dat voor verschillende bestuurslagen bestemd is.
 
Adviesvaardigheden voor de interne adviseur
Adviesvaardigheden leveren u een boeiende mix op van het inzetten van vakkennis en het verder uitbouwen van uw eigen persoonlijkheid. Om sterker te worden in adviesvaardigheden zorgt Trigon voor een trainingsprogramma, waarin u volop kan oefenen. Als adviseur wordt  u getraind in het opbouwen van een adviesrelatie en in het uitbreiden van uw invloedsmogelijkheden. Ook krijgt u persoonlijk feedback op uw adviesgesprekken. Naast de training zorgen wij voor coaching op de werkplek, daar moet het immers werken!  
 
Adviesvaardigheden effectief inzetten
Als financieel professional ondersteunt u de opdrachtgever bij het financieel op orde houden of brengen van zijn bedrijf. Uw adviezen en verbetervoorstellen moeten aansluiten bij de vragen die uw opdrachtgever aan u voorlegt. Niet alleen inhoudelijk moeten uw adviezen kloppen, maar ook de wijze waarop u adviseert is van belang. Hoe kunt u een inhoudelijk goed advies op de juiste wijze over brengen?
  
De trainers dagen u uit om zelf aan de slag te gaan.  Aan de hand van de verschillende fasen van een adviesgesprek laten wij u ervaren hoe u een adviesgesprek opbouwt en hoe uw advies bij de klant overkomt. We besteden aandacht aan de succesfactoren van een goed adviesgesprek en de onderdelen uit het gesprek waaruit u rendement kunt halen.