Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Ontwerpen en schrijven van beleidsteksten
Helder en doelgericht geschreven teksten zijn een voorwaarde voor effectief en efficiënt beleid, zeker voor organisaties die zich in een veranderingsproces bevinden.
 
Daarom biedt Trigon een maatgericht trainings- en coachingstraject voor beleidsmedewerkers. Daarbij is er aandacht voor het proces dat medewerkers doorlopen bij het ontwerpen van beleidsteksten. Ook de beleidsteksten die de beleidsmedewerkers tijdens het traject reeds geschreven hebben nemen wij samen onder de loep.
 
Doelstelling van dit traject is dat de beleidsmedewerkers weten bewuste keuzes te maken op het gebied van inhoud, opbouw, formulering en vormgeving bij het ontwerpen en schrijven van beleidsteksten. Deze bewuste keuzes resulteren in een betere aansluiting bij het doel en de lezers van de beleidsteksten. Zo wordt voorkomen dat beleidsteksten 'aangehouden' of teruggezonden worden, in een bureaula belanden of op een andere manier hun doel niet bereiken.
 
Praktijkvoorbeeld
Het schoolmanagement is verantwoordelijk voor het maken van beleidsplannen op afdelingsniveau of schoolniveau. Trigon ondersteunt het schoolmanagement in het schrijven van beleids- en implementatieplannen op het gebied van bijvoorbeeld personeelsbeleid of taalbeleid.
Terug naar de top
 
Schrijven van afdelingsplannen
Managers schrijven jaarlijks hun afdelingsplan, waarin de doelstellingen die door de organisatie geformuleerd zijn in het beleidsplan worden 'vertaald' voor de afdeling. Hoe schrijft u nu een een afdelingsplan waarin deze vertaalslag op een duidelijke en herkenbare manier wordt weergegeven?
 
In de training 'Het schrijven van afdelingsplannen' leert u hoe u door het aanbrengen van een goede structuur een plan helder krijgt. U ontdekt als het ware de voordelen van het schrijven met behulp van een tekstschema. Hierdoor worden teksten niet alleen doelgerichter, maar gaat het schrijven ook sneller!
Terug naar de top
 
Algemene schrijfvaardigheden
Dagelijks wordt er in en vanuit de organisatie een stroom teksten verzonden, hetzij per brief, per e-mail of in rapportages. Voor de organisatie is het belangrijk dat deze teksten goed leesbaar zijn en aansluiten op de doelgroep of individuele lezer.
 
Trigon verzorgt trainingen algemene schrijfvaardigheden waarin aandacht wordt besteed aan de juiste spelling, een heldere formulering, de verschillende tekstsoorten en de eisen die daaraan gesteld worden. De lezer of doelgroep staat hierin centraal. Het is de kunst om op een klantvriendelijke wijze uw boodschap te verwoorden.
 
Deze training kan in groepsverband of in de vorm van een individuele begeleiding worden gegeven.
Terug naar de top
 
Schrijven van College- en Raadsstukken
Niets is zo moeilijk als het schrijven van een beleidstekst dat als basis dient om besluiten te nemen. Het is zaak om college- en raadsleden goed en volledig te informeren op basis van een bondig stuk.
Welke elementen dienen er dan altijd aan bod te komen? Hoe is de besluitvorming binnen de eigen gemeente geregeld? Welke weg moet er worden afgelegd voordat een besluit wordt genomen?
 
Onze training gaat in op het schrijven van deze stukken en houdt rekening met de processen en afspraken van de opdrachtgever.