Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Medewerkers

De dagelijkse leiding van Trigon Training & Ontwikkeling berust bij directeur Els Schouenberg-Loeffen. Bij telefonisch contact staat Angela Antonissen of Desirée Dirkzwager u meestal als eerste te woord.

Trigon werkt met een vast team van deskundigen, zoals trainers, ontwikkelaars en opleidingsadviseurs. Daarnaast hebben wij de beschikking over een aantal zorgvuldig geselecteerde freelancers, die allemaal hun eigen specialismen hebben, zodat wij voor uw organisatie de juiste mensen kunnen inzetten.

Onze medewerkers hebben als achtergrond opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van bijvoorbeeld: 
-  onderwijskunde;
-  tekstwetenschappen en toegepaste taalwetenschappen;
-  psychologie, sociologie en andere gedragswetenschappen;
-  NLP (neurolinguïstisch programmeren).

Onze trainers en coaches hebben in uiteenlopende werkvelden ervaring opgedaan, bijvoorbeeld bij de overheid, bij de brandweer en ambulancediensten, in het onderwijs en in de zorgsector. Dat maakt dat zij specialisten zijn in hun vakgebieden én in de sectoren waarin zij werk- en trainingservaring hebben opgedaan. Zo kan Trigon maatwerk bieden dat effectief is voor úw organisatie.

De medewerkers stellen zich voor:

Carol Magnee

Als ervaren trainer/adviseur ligt mijn aandacht vooral       bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor vrijwilligersorganisaties en brandweergerelateerde trainingen. Voor beide doelgroepen is de inhoud van trainingen gericht op het leidinggeven, het verzorgen van instructies en het geven en ontvangen van feedback.

Het werken met activerende werkvormen is de basis van iedere training en past uitstekend in de filosofie van TRIGON om trainingen altijd af te stemmen op de doelgroep waarvoor een training bedoeld is.

Maatwerk is een vanzelfsprekendheid dat altijd in de uitvoering van werkzaamheden terugkomt. Vanuit mijn natuurlijke nieuwsgierigheid streef ik ernaar om voor alle deelnemers een optimaal leerklimaat te ontwikkelen.

Ik sta klaar om uw leertraject te starten!

Floortje Vissers

Als trainer/adviseur heb ik mijn rugzak gevuld met de nodige ervaring op het gebied van de gedragsweten-schappen. Dit gecombineerd met mijn enthousiasme en oprechte nieuwsgierigheid maakt dat ik met groot plezier in samenspraak met de klant de behoeften in kaart breng, ondersteuning biedt in het formuleren van doelen en een interactief en activerend traject ontwikkel, waar iedere deelnemer van kan leren.

Mijn belangrijkste uitgangspunt bij elk traject is dat elk persoon basisbehoeften heeft waaraan voldaan moet worden wil hij/zij überhaupt kunnen leren.

 

Als trainer adviseur draag ik zorg voor een goede relatie, zodat de deelnemers zich veilig voelen. Daarnaast laat ik hen graag zien en ervaren dat ze iets kunnen. Ook bied ik hen keuzes aan zodat ze zelf de regie kunnen houden over hun eigen leerproces.

Ik zie onze samenwerking graag tegemoet! 

Esther Miltenburg

Al bijna tien jaar geef ik met veel enthousiasme en energie trainingen op het gebied van leidinggeven, communicatie en teamontwikkeling. Ik ben altijd op zoek naar een positieve sfeer, naar interactie en geloof in leren door te doen. Daarbij zorg ik voor afwisseling in opdrachten en werkvormen. Soms past een individueel traject beter, bijvoorbeeld in de vorm van coaching of een EVC-traject.

Ik stimuleer dat mensen inzicht krijgen in hun kwaliteiten zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen in de richting die het beste past. Dat doe ik door het stellen van (soms prikkelende) vragen die uit nodigen vooral zelf aan het woord te zijn.

De keuzes voor mijn aanpak baseer ik op basis van het doel, het individuele leerproces verlies ik echter nooit uit het oog. Nieuwsgierigheid, humor, oprechtheid en creativiteit kenmerken mijn werkwijze.

Ik kijk uit naar onze samenwerking!

Angela Antonissen

Als u (telefonisch) contact legt met Trigon, ziet of spreekt u mij vaak het eerste. 
Vanuit mijn functie als managementassistente vervul ik een ondersteunende rol voor zowel mijn collega’s binnen Trigon alsook voor de klant. Uiteenlopende werkzaamheden zoals het zorgdragen voor de planningen, meedenken in plannen van aanpak, redigeren van stukken en niet in de laatste plaatst (mede-) verantwoordelijk zijn voor de gehele cursusorganisatie, maken dat geen dag bij Trigon hetzelfde is!

Opleiden, trainen en ontwikkeling vind ik een boeiend vakgebied en ben ik pas tevreden als we met elkaar, dus ook met de klant, die kwaliteit en professionaliteit realiseren die we ons van te voren hebben gesteld. Daarbij zet ik mijn enthousiasme, objectiviteit en creativiteit in!

Ik hoop u graag een keer telefonisch te spreken of op ons kantoor in Langbroek te mogen ontvangen.