Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 

Ontwikkeltraject ervaren instructeurs veiligheidsregio

Doel van de klant:
De ervaren brandweerinstructeurs van deze veiligheidsregio worden versterkt in het effectief begeleiden van de ontwikkeling van ploegen én de individuele bevelvoerder en manschap. De instructeur ontvangt en oefent met handvatten in het leiden van feedbackgesprekken en ploegbesprekingen na (realistisch) oefenen.

Maatwerktraject:
Na een individuele intake, waarin de instructeur zijn eigen leerbehoefte kan aangeven, wordt hij waargenomen. Op basis van deze waarneming vinden er twee versterkingsmomenten plaats, o.a. rondom de thema’s: zelfreflectie, omgang met weerstand, begeleiden van leerprocessen en geven van feedback. De instructeurs krijgen de gelegenheid om te oefenen met de vaardigheden tijdens een instructieavond op de eigen post. De weken erna ontwikkelen zij zich verder met behulp van een maatje.
Tijdens de tweede fase van het traject wordt de verdiepende stap gezet richting het leiden van effectieve ploegbesprekingen. De instructeurs ontvangen handvatten in structuur en begeleiden van groepsprocessen. Aansluitend worden zij opnieuw waargenomen en krijgen de kans om de nieuwe vaardigheden in te zetten en hierop feedback te ontvangen.Opleidingskundige visieontwikkeling gehandicapten zorginstelling
Doel van de klant:
De teammanagers en HR-adviseurs van deze zorginstelling willen eenduidigheid in hun opleidingskundige visie en - aanpak naar medewerkers. Met respect voor de aanwezige kennis, ervaring en reeds ontwikkelde stukken worden keuzes gemaakt en een visie gevormd op leren, competentieprofielen geschreven en opleidingsplannen ontwikkeld.

Maatwerktraject:
TRIGON treedt op als procesbegeleider tijdens zes bijeenkomsten waarin wordt gewerkt aan bovengenoemde thema’s. Deelnemers worden door de methodische aanpak aangemoedigd hun mening te verwoorden en uitgedaagd elkaar te bevragen om uiteindelijk consensus te krijgen in de te maken keuzes. Tussentijds worden door middel van opdrachten de bijeenkomsten voorbereid en de uitkomsten verwerkt en geborgd.Leiderschapsontwikkeling bevelvoerders brandweer
Doel van de klant:
Leiderschap is een essentieel onderdeel van de bevoelvoerdertaak. De aspirant bevelvoerders ontwikkelen de kennis, vaardigheden en houding om tijdens incidenten de juiste leiderschapsstijl in te zetten. Hierbij kan hij schakelen naar gelang prioriteit en doelgroep.

Maatwerktraject:
De aspirant bevelvoerders worden gedurende de leergang op diverse momenten praktisch ondersteund in het ontwikkelen van effectieve taak- en mensgerichte communicatieve - en leiderschapsvaardigheden. Er wordt steeds een koppeling gemaakt tussen het vormen van een theoretische basis en het toepassen in praktische oefensituaties. Hierbij krijgen de deelnemers feedback op getoonde houding en gedrag, indien nodig ondersteund door video-opnames. TRIGON ondersteunt op diverse momenten gedurende de leergang. Daardoor kan de individuele deelnemer in zijn ontwikkeling gevolgd en uitgedaagd worden op die punten waarin hij nog stappen kan zetten.Effectief feedback geven in 5 minuten voor beoordelaars
Doel van de klant:
Beoordelaars van vaardigheidstoetsen van de brandweer hebben na afloop van de toets 5 minuten om feedback te geven aan de deelnemers. Het is belangrijk dat deze feedback houvast geeft voor ontwikkeling van de deelnemers en daarnaast motiverend en stimulerend is om hiermee aan de slag te gaan.

Maatwerktraject:
TRIGON ontwikkelt een herkenbare methodiek die houvast geeft aan de beoordelaars. Met deze ‘feedbacksnack’ hebben de beoordelaars de handvatten om feedback voor te bereiden en vorm te geven: hoe pak je de aandacht, wanneer en hoe ga je de dialoog aan, hoe voorkom je (ongewenste) discussies en hoe zorg je dat de ontvanger van de feedback er van leert? Wij trainen de beoordelaars van de vaardigheidstoetsen in heel Nederland.Certificering medewerkers kinderdagverblijf (EVC)
Doel van de klant:
Het kinderdagverblijf wil zijn ervaren medewerkers behouden. Ze voldoen echter niet aan de criteria van de GGD: de medewerkers hebben niet het vereiste diploma.

Maatwerktraject:
Na een persoonlijke intake wordt een EVC-traject vormgeven in overleg met de kandidaat. Begeleiding vindt plaats in de vorm van gesprekken, zowel in direct contact als telefonisch. Zo wordt stap voor stap het portfolio vormgegeven. Na beoordeling van de assessor ligt er een sterk Ervaringscertificaat wat door de kandidaat verzilverd kan worden bij het ROC. De medewerker kan weer zelfstandig ingezet worden voor de groep.*  Uit privacy voor onze klanten noemen wij niet de organisatie bij naam en toenaam.