Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Werkwijze

TRIGON levert producten en diensten op maat. Elk traject is dus uniek. Wel hanteren wij een vaste werkwijze, om onze kwaliteit zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever.

De werkwijze van TRIGON bestaat uit de volgende vijf fasen:

1. Intakegesprek
2. Ontwerpen van ondersteuningsplan
3. Uitvoeren van ondersteuningsplan
4. Bijsturen
5. Evaluatie en nazorg

1. Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek bekijken wij samen met de klant welke vraagstukken in een organisatie of bij persoonlijke ontwikkeling spelen. Zorgvuldig brengen wij in nauw overleg met de betrokkene de leervragen in kaart en stellen wij de leerdoelen vast.

2. Ontwerpen van ondersteuningsplan
Op basis van het intakegesprek wordt een plan voor ondersteuning ontworpen. De vorm van ondersteuning is afhankelijk van de leerdoelen en de opleidingsmogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een aantal dagdelen training in kleine groepen, individuele coaching, begeleiding op de werkplek enzovoorts.

3. Uitvoeren van ondersteuning
In nauw overleg met de betrokkenen wordt het ondersteuningsplan goedgekeurd en het definitieve leertraject afgesproken. Vervolgens wordt het traject in werking gezet.
Soms is het zinvol een pilottraining te geven en deze te evalueren, voordat een definitief leertraject van start gaat.

4. Bijsturen
Tijdens het traject kan de ondersteuning, zo nodig, bijgesteld worden. Samen met de opdrachtgever wordt regelmatig gekeken of de afgesproken leerdoelen worden gehaald.

5. Evaluatie en nazorg
Na afloop wordt het leertraject zorgvuldig geëvalueerd. Hierbij komen het leerproces en –rendement aan de orde. De evaluatie kan mondeling en/of schriftelijk plaatsvinden. Naar aanleiding van de evaluatie is een vervolgtraject mogelijk.