Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Zelfsturende teams

Praktisch iedere zorgorganisatie is actief in het oriënteren op, implementeren van of zelfs al het werken met zelfsturende teams. De onvoorspelbare en wisselende vragen van cliënten en de steeds sterker betrokken mantelzorger vragen de flexibiliteit, creativiteit en cliëntgerichtheid die een goed functionerend zelfsturend team kan bieden.

Trigon beschrijft in haar model de vijf factoren die van belangrijk zijn voor een succesvol zelfsturend team. De eerste is een duidelijke en ondersteunende organisatievisie. Deze wordt vertaald naar concrete doelstellingen voor de teams. De teams ervaren passende pro-actieve HR-ondersteuning op het gebied van functioneren en belonen. Daarnaast biedt een leidinggevende coachende ondersteuning zonder teveel sturen. Tot slot is de samenstelling van het team en de ontwikkeling van de individuele teamleden een belangrijke succesfactor.

Een greep uit ons aanbod:

- Doelengesprek, het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en versterken van                   professionele identiteit;

- Intervisie voor leidinggevenden;

- Quickscan randvoorwaarden zelfsturende teams;

- Versterken van samenwerking: bijvoorbeeld met het kwaliteitenspel;

- Inzicht in het functioneren van het team en teamleden: bijvoorbeeld met een successcan;

- Feedback binnen het zelfsturend team met behulp van feedbacktechniek en feedback-         kaarten.