Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Workshops

TRIGON verzorgt de volgende workshops

  1. Jouw rol als HR-adviseur
  2. De HR-professional

 


Jouw rol als HR adviseur

Als HR-adviseur kun je er druk mee zijn: ziekteverzuim, verloop, tekort van geschikt beschikbaar personeel en bijbehorende onrust op de werkvloer. Ondertussen ben je natuurlijk liever bezig met het vergroten van werkgeluk, flexibele inzetbaarheid en duurzaam ontwikkelen van personeel.

Hoe maak je die positieve ommezwaai?

TRIGON Training & Ontwikkeling organiseert een inspirerende klankbordbijeenkomst voor HR-adviseurs, gericht op het richting geven aan jouw gewenste rol bij bovenstaande vraagstukken. Hoe pak je de regie over je eigen werkzaamheden terug? Hoe krijg je eerder beeld bij een situatie die om jouw expertise vraagt?

Met andere woorden: hoe krijg je als HR-adviseur een duurzame plek aan tafel bij vraagstukken rondom inzetbaarheid van personeel?


De HR-Professional
Hoe zou het zijn voor u als HR professional wanneer de leidinggevenden in uw zorgorganisatie...

          - in staat zijn uitdagende doelen te stellen voor zichzelf én hun medewerkers?
          - zelfstandig de weg bepalen om deze doelen te halen?
          - als de taakdruk te hoog wordt zelf prioriteiten kunnen stellen?

U ondersteunt uw leidinggevenden zodat zij de verbinding met de organisatiedoelstellingen enerzijds en de medewerkers en zelfsturende team anderzijds niet verliezen. Met aangepaste HR-tools faciliteert u pro-actief het nieuwe, verbindende leiderschap en het zelflerend vermogen van medewerkers. Zet bijvoorbeeld gericht onze QuickScan in ter ondersteuning van zelfsturende teams en gebruik onze handleiding voor het doelengesprek als opvolger van het functioneringsgesprek.

Na onze workshop heeft u meer inzicht en bovendien enkele concrete handvatten om uw leidinggevenden op een oplossingsgerichte manier te faciliteren. Werk aan het zelfleiderschap van uw leidinggevende en neem de regie over de HR-vraagstukken in eigen hand.
Deze workshop is specifiek samengesteld voor HR(M) adviseurs/managers en anderen die leidinggevenden ondersteunen in zorgorganisaties.