Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Zelfregie en zelfsturing

Van een medewerker wordt niet langer verwacht dat zij enkel haar stukje werk aflevert. Zij moet creatief en probleemoplossend te werk gaan, initiatief tonen en zelfsturend aan de slag. Dit vraagt het nodige van zowel de betreffende medewerker, de aansturende leidinggevende en van de zorgorganisatie. Wanneer voldaan wordt aan de randvoorwaarden ontstaat er ruimte waarin de medewerker binnen hun functieniveau effectief enzelfstandig kunnen werken. 

Trigon ondersteunt leidinggevenden in het begeleiden van medewerkers om zelfregie en eigen verantwoordelijkheid gemotiveerd op te pakken. Daarbij is het onder andere van belang aan te sluiten bij de talenten van de medewerker, duidelijkheid te verschaffen in taken en verantwoordelijkheden en daadwerkelijke invloed te bieden op de eigen werkwijze. Daarnaast versterken wij de benodigde competenties van medewerkers om zelfsturing succesvol op te pakken. Denk hierbij aan zelfreflectie op eigen functioneren, plannen en organiseren van werk en gespreksvaardigheden richting cliënten.

Een greep uit ons aanbod:

- Vormgeven aan zelfregie in de zorg, uw rol als leidinggevende;

- Antwoord op vraaggerichte zorg, over cliëntgericht handelen;

- Samenwerken met de mantelzorger;

- Persoonlijke effectiviteit, versterken vanuit zelfreflectie;

- Erkenning van verworven competenties: zicht op de competenties van medewerkers.