Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Een uitdaging waar veel HR-professionals, managers en teamleiders binnen zorgorganisaties voor staan.

Hoe organiseert de organisatie de blijvende kwalitatief goede zorg en begeleiding die cliënt en verwanten verwachten?

TRIGON ondersteunt bij het achterhalen van bijvoorbeeld: de achterliggende oorzaken die invloed hebben op de verhoogde ervaren werkdruk en toenemende stress van medewerkers en de mogelijkheden die managers en leidinggevenden in hun rol hebben om hierop te sturen. Daarnaast denken wij mee in oplossingen om, in de realiteit van krapte op de arbeidsmarkt en behoefte aan gekwalificeerd personeel, voldoende goede mensen aan u gebonden te krijgen en te houden.

Een greep uit ons aanbod:

  • Advies bij HR-vraagstukken, zoals de integratie in ondersteunend verzuim-, scholings- en loopbaanbeleid.                                                                                                                                                  
  • Begeleiding bij EVC-trajecten bij onvoldoende gekwalificeerd personeel.       TRIGON is erkend EVC-aanbieder.                                                                                                                                             
  • Training en coaching management en leidinggevenden in verbindend en zakelijk leiderschap: tijdig signaleren van problematiek; vergroten van eigen verantwoordelijkheid van de medewerker; effectieve gespreksvoering.                             
  • Training en begeleiding van medewerkers en teams: Het effectief aangeven van eigen grenzen en deze tijdig signaleren bij een ander; het respectvol aanspreken en aangesproken worden; inzicht en handvatten in praktisch timemanagement en persoonlijk leiderschap; versterken van reflecterend vermogen, zowel individueel als in teamverband.