Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Management en leiderschap

Wie de laatste trends en ontwikkelingen volgt rond leiderschap kan het beeld krijgen dat de rol van leidinggevende steeds onbelangrijker wordt. Immers, er wordt van u verwacht dat u afstand neemt van de kernprocessen binnen de organisatie en de verantwoordelijkheden verschuiven naar uitvoerende medewerkers en (zelfsturende) teams.
U blijft als leidinggevende echter een essentieel onderdeel van uw organisatie. U heeft de taak het gedrag van medewerkers te beïnvloeden richting een vooraf gesteld doel en resultaat.

Trigon begeleidt managers en leidinggevenden bij het succesvol invullen van hun rol, passend in de 'nieuwe' organisatie. Dit gaat bijvoorbeeld over het delegeren van bevoegdheden en de bijbehorende balans tussen ‘aansturen’ (op resultaatdoelstellingen en kwaliteit) en het stimuleren van ‘zelforganisatie’ (op motivatie, creativiteit en zelfstandigheid). Beide zijn noodzakelijk om te borgen dat de zorg voor de cliënt op de best mogelijke manier geboden kan worden door de medewerker.

Een greep uit ons aanbod:

- De leidinggevende als duizendpoot in de zorg, meer grip op beleid;

- Selectiegesprekken, de juiste persoon op de goede plek;

- Functioneringsgesprekken, het aanwakkeren van motivatie en stimuleren van                   flexibiliteit;

- Doelengesprek, het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en versterken van                   professionele identiteit;

- Motiveren, stimuleren en belonen als leidinggevende op afstand;

- Uw ondersteunende rol bij wijkgericht werken.