Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over Trigon        Contact        Vacature

 
Van praktijkervaring naar Erkenning
Kansen voor u als medewerker
Rendement voor uw organisati
e


Kansen voor u als medewerker
Een EVC-traject is geschikt voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren of hebben uitgevoerd waarvoor zij niet of onvoldoende geschoold zijn. Een EVC-traject geeft u de mogelijkheid om deze kennis, vaardigheden en houding erkend te krijgen in de vorm van een Ervaringscertificaat. Een Ervaringscertificaat is een geldig waardedocument binnen én buiten de organisatie waarin u nu werkzaam bent. Het biedt u daarmee kansen voor promotie, een sterkere positie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid om uw certificaat te verzilveren tot een diploma bij een erkende onderwijsinstelling. Wij bieden de mogelijkheid tot een vrijblijvende intake waarbij wij samen met u bepalen of uw praktijkervaring voldoende is voor het succesvol doorlopen van een EVC-traject.

Kosten voor een EVC-traject kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

   
 
Rendement voor uw organisatie
Organisaties in transitie hebben behoefte aan flexibel inzetbaar personeel die kwalitatief goed werk kunnen bieden. Steeds vaker wordt hier bewijs voor gevraagd in de vorm van diploma’s. Organisaties waar de medewerkers wel de praktijkervaring bezitten maar nog niet de kwalificaties vangen vaak bot bij aanbestedingen of ander soortige werkonderhandelingen. Erkenning van ervaring motiveert en sterkt medewerkers en geeft organisaties handvatten voor bijvoorbeeld gericht loopbaan- en opleidingsbeleid.

Door de gerichte professionele begeleiding die Trigon biedt is de kans op het succesvol doorlopen van het EVC-traject groter. Wanneer meerdere kandidaten binnen een organisatie tegelijk starten werken wij in groepsverband. Hierdoor is er ruimte voor kruisbestuiving tussen de kandidaten, gerichte aandacht voor de vraag van de kandidaat en deze aanpak biedt bovendien financieel voordeel voor uw organisatie.

Brancheorganisaties en de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan de ontwikkeling van werknemers. Er zijn diversie subsidies en regelingen voor werkgevers en die willen investeren. Meer informatie vindt u op het Ondernemersplein.