Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact

 
Beroepsstandaarden

Voor alle trajecten geldt dat we in onze persoonlijke kennismaking we jou inzicht verschaffen in het specifieke beroepsprofiel.

  • We brengen gezamenlijk jouw traject in beeld.
  • We inventariseren jouw wensen ten aanzien van onze gerichte begeleiding
  • Geven we advies 
  • Informeren we je over het assessment.

Oftewel: van tevoren weet je wat je te wachten staat.

Onze begeleiding is erop gericht dat jij een zo sterk mogelijk portfolio kan samenstellen met jouw beroepsproducten: bewijzen vanuit je werk, die een helder beeld geven van jouw vakbekwaam handelen. 

 Heb je vragen of wil je aanvullende informatie?
Neem gerust contact op met:

Angela Antonissen of Els Schouenberg

Telefoon: 0343 - 515753
Email : info@trigon-training.nl

Klik hier voor het contactformulier

 

1. Jeugddomein

Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional

Deze procedure is voor professionals die:
-  werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (het jeugddomein) en al minstens één jaar werken op hbo-niveau of hoger. 
Voorwaarde is verder dat zij werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en dat ze niet voldoen aan de registratie-eisen in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben.

- zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd én zich voor 1 april 2023 moeten herregistreren. Dit kan zijn omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben. Of omdat zij werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Handige link: EVC-loket Jeugd- en Gezinsprofessional.

Na afloop van het EVC-traject ontvangt de professional zijn of haar persoonlijke Ervaringscertificaat. In het geval dat voldoende is aangetoond dat de zes deskundigheidsgebieden van de beroepsstandaard Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional volledig wordt beheerst, kan dit ervaringscertificaat door het NKC-EVC verzilverd worden in een vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Met dit bewijs is een (her) registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ mogelijk.

 

2. Sociaal Werk

Vakbekwame Sociaal werker hbo niveau

VakbekwameSociaal werker mbo niveau

Binnen het werkveld ‘Sociaal Werk’ groeit de behoefte aan deskundige medewerkers om aan te blijven sluiten bij weerbarstige ondersteunings-vraagstukken uit de samenleving. Dit vraagt aandacht van organisaties zoals gemeenten, ggz-instellingen en andere organisaties in sociaal werk, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Door deelname aan een EVC-traject, met de beroepsregistratie op basis van de kwaliteitsstandaard, laten sociaal werkers zien dat zij werken volgens de Beroepscode en het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker. Dit kan op hbo of mbo-niveau. Momenteel loopt de pilot.

Daarnaast heeft het EVC-traject tot doel de sociaal werker te stimuleren bekwaam te blijven in zijn vak en zijn professionaliteit uit te dragen.