Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
De opbrengst van het EVC-traject

Veel trotse blikken op de uitreiking van de Ervaringscertificaten bij Gehandicapten Zorginstelling Syndion in Gorinchem!
- van de directie, die de aftrap deed met een inspirerende speech
- van de partners die mee waren gekomen voor dit feestelijke moment
- van collega's die het hardste juichten omdat ze van dichtbij hadden meegekregen hoe hard    er is gewerkt tijdens het traject
............maar de meest trotse blikken kwamen van de kandidaten zelf!

 

Een intensief traject..
In zes inspirerende bijeenkomsten, waarvan vier praktisch opgezette workshops, gaven de kandidaten hun persoonlijke portfolio vorm. Hierin vertaalde zij hun jarenlange werkerva-ring binnen de zorg naar bewijsstukken die zij koppelde aan de verworven competenties. Daarbij werd de hulp ingeschakeld van collega's, leidinggevende en cliënten. Ook het thuisfront was van onmisbare waarde wanneer de computer niet meewerkte, de onder-bouwing niet wilde lukken of wanneer het gewoon even te veel werd.

De opbrengst van het traject is meer dan alleen een prachtig portfolio, meer dan het Ervaringscertificaat, dat al dan niet verzilverd kan worden tot een officieel diploma. De ware opbrengst is de trots:

-  van leidinggevenden die hun medewerkers zelfverzekerder zien worden tijdens                    teamoverleggen en in afstemming met de cliënt
-  van het thuisfront dat waardering ziet voor de jarenlange inzet van hun partner of ouder       in de zorg
-  vooral die van de kandidaten zelf, die zich erkend voelen van hun kwaliteiten en gesterkt    door de succeservaring van het traject. 

In februari heeft het eerste deel van de 50 Syndion collega's dit begeerde Ervaringscertificaat in ontvangst genomen. De komende maand hopen wij ook de certificaten uit te kunnen reiken aan de tweede groep. Trigon heeft hier, als erkend aanbieder van dit traject, alle vertrouwen in na de inspirerende voorbeelden van de afgelopen maanden.

Mocht u meer informatie willen over onze aanpak tijdens EVC-trajecten, neem dan gerust contact met ons op.