Home        Maatwerktrainingen        Advies        Ontwikkeling        Coaching        EVC        Brandweer/Hulpdiensten        Zorg        BHV        Over TRIGON        Contact        Vacature

 
Kinderopvang

Voor wie?

Met deze EVC-procedure kun je jouw competenties als startbekwame pedagogisch medewerker aantonen op basis van je werkervaring. Als je klaar bent met de procedure krijg je een uitgebreid rapport met de uitkomsten: het Ervaringscertificaat. Deze EVC-procedure is de route voor jou als je:

  • beschikt over voldoende praktijkervaring in de kinderopvang, maar je kan niet voldoen aan de gestelde opleidingseisen: jouw diploma kwalificeert niet (meer) voor pedagogisch medewerker in buitenschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang. 
  • beschikt over voldoende praktijkervaring in de kinderopvang, maar het behalen van een mbo diploma is geen optie. 
  • geen of onvoldoende gerichte werkervaring hebt maar je wilt graag in de kinderopvang werken en je hebt een werkplek bij een kinderopvang als pedagogisch medewerker in ontwikkeling.

EVC-branchecertificaat
Als uit het Ervaringscertificaat blijkt dat je alle competenties hebt aangetoond, vraag je bij FCB/Kinderopvang werkt het EVC-branchecertificaat aan (kosteloos). Daarmee heb je bewijs in handen dat je voldoet aan de branchestandaard voor een startbekwame pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Je hoeft dan niet meer een diploma te behalen om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. 

Wil je toch liever een diploma behalen dan een EVC-branchecertificaat? OverleOok daarvoor bestaan EVC-procedures. 'Verzilveren in een doploma' bij een ROC is mogelijk na het behalen van de toetsen voor in ieder geval de Nederlandse taal en Rekenen.

Vergoeding voor een EVC-procedure (Conform CAO Kinderopvang 9.4)
1. Ga je werken als pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker? En heb je direct daarvoor een EVC-procedure gevolgd om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker? Dan vergoedt de werkgever de kosten voor de EVC-procedure. EVC staat voor ‘erkenning verworven competenties’.

2. Ben je aangesteld als pedagogisch medewerker in ontwikkeling? Dan heb je het recht om in een periode van 3 jaar minstens één keer op kosten van de werkgever een EVC-procedure te volgen. Maar alleen na overleg met de werkgever. De EVC-procedure heeft als doel om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Jouw persoonlijke traject:
Benieuwd hoe het EVC-traject er voor jou er uit kan gaan zien en/of heb je vragen:
Bel ons even op 0343 - 515753 of stuur een mailtje met jouw CV naar info@trigon-training.nl.